menu
Word Lid
De "heilige groene drang” van NVA Deurne om te ontharden

Vorige week vrijdag, op 22 maart huldigde het districtscollege het nieuwe pleintje op het kruispunt van de Boshovestraat en de Bosschaert de Bouwellei in.

Als we de uitleg van het districtscollege aan de aanwezige pers mogen geloven slaan ze hier 2 vliegen in één klap. “We geven gehoor aan de inwoners van de Boshovestraat die al lang klagen over onaangepaste snelheden in hun straat en we vergroenen verder”, zegt districtsburgemeester Tjerk Sekeris. Is dat daadwerkelijk zo?

Uit vragen die Vlaams Belang raadslid Guy Dirckx veel vroeger stelde, bleek dat die “sneheidsklachten” al dateren van de vorige legislaturen. Het snelheidsprobleem deed zich echter niet voor in het gedeelte van het nieuwe pleintje maar in het gedeelte van de Boshovestraat tussen de Ter Rivierenhoflaan en de Gallifortlei. Dit stuk van de Boshovestraat blijft een lang recht recht stuk en derhalve een racebaan. Erger nog, had raadslid Guy Dirckx zijn mondelinge vraag donderdag kunnen stellen op de districtsraad dan had men geweten dat het aangelegde “pleintje” echte wegpiraten nu eerder uitnodigt om erdoor te rijden! (zie foto’s in bijlage)

Daardoor is het spijtig genoeg duidelijk geworden dat deze knip van het kruispunt Boshovestraat en Bosschaert de Bouwellei een maat voor niets is geweest. Het creëert enkel een vals gevoel van veiligheid. Het Vlaams Belang vreest dan ook dat deze ingreep voor meer wrevel gaat zorgen dan de vorige aanleg met de chicane. De nieuwe bestuursploeg wordt volgend jaar al direct opgezadeld met een probleem dat te vermijden was. Het Vlaams Belang betreurt dan ook het gebrek aan overleg met alle buurtbewoners en met de districtsraad in zulke dossiers. Dit gebrek aan visie van het huidige districtscollege heeft voor de buurt verregaande gevolgen.

Wat het aspect van vergroening en ontharding betreft is dit ook een gemiste kans. Dit had op een veel efficiëntere manier gekund. Vlaams Belang raadslid Guy Dirckx verwijst in deze naar zijn vroegere tussenkomsten in de raad inzake het gebruik van waterdoorlatende en -passerende stenen om wegen, parkeerstroken en trottoirs aan te leggen.

Kortom we kunnen besluiten dat deze ganse ingreep een maat voor niets is geweest, door een districtscollege dat totaal geen voeling heeft met wat er werkelijk leeft bij de bevolking. Dit districtscollege neemt enkel beslissingen om zich te profileren en in het nieuws te komen. Beslissingen genomen zonder visie enkel geleid door een “heilige groene drang” van ontharding.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF