menu
Word Lid
Gerolf Annemans stelt nieuw boek Momentum voor in Berchem

Gemeenteraadslid en Europees Parlementslid Gerolf Annemans presenteerde gisteren voor onze provincie zijn jongste boek “Momentum” in Berchem. Volgens Annemans werd de onafhankelijkheidsgedachte in de diepvries geplaatst na de verkiezingen van 2014. De aanhoudende stilstand op federaal niveau en de financiële situatie van de Franstalige instellingen, vereist meer dan ooit actie. We staan aan de vooravond van een momentum dat Vlaanderen moet gebruiken om zich te bevrijden, aldus Annemans

Met Momentum is na 0², Zuurstof voor Vlaanderen en Quid Nunc? de trilogie, De Ordelijke Opdeling van België, voltooid. Het eerste deel werd geschreven in 2010, het tweede deel na de verkiezingsresultaten van 2014. Volgens Annemans werd toen de vooruitgang van de Vlaamse zaak stilgelegd omdat Vlamingen zelf de Vlaamse onafhankelijkheidsgedachte in de diepvries plaatsten. “Sindsdien ging het van kwaad naar erger. Met het electorale resultaat van N-VA zijn we alleen maar in een neo-belgicistische periode verzeild geraakt. Zowel tijdens de “diepvrieslegislatuur” tussen 2014 en 2019 als bij de jongste verkiezingen van 2019 is Bart De Wever gestuit op de limieten van het Belgische systeem. Het zogenaamde confederalisme waar de N-VA, hoofdzakelijk bij monde van zijn voorzitter, mee te koop loopt, is bovendien nooit duidelijk gedefinieerd. Er is voor dit wazige model minder draagvlak in Wallonië dan voor onafhankelijkheid in Vlaanderen”, aldus Annemans.

Zoals de titel van het boek aangeeft, gelooft onze nestor van de gemeenteraad echter wel dat er een momentum gecreëerd wordt. “De financiële situatie van alle Franstalige instellingen, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Gewest en eigenlijk ook het federale niveau is zeer onrustwekkend. Zij zijn nagenoeg failliet en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Dit besef groeit niet alleen aan beide zijden van de taalgrens, maar ook internationaal”, toonde Annemans aan de hand van de donkerrode begrotingscijfers per Franstalig- en tweetalig niveau aan.

Annemans gelooft dan ook dat de kiezer in 2024 de kaarten danig zal herschudden dat het voortbestaan van België een onmogelijkheid wordt. “De Vlaamse autonomie wordt al meer dan dertig jaar door de Franstaligen geblokkeerd”, besluit hij. “Mijn boek is een oproep aan Vlaanderen om de ordelijke opdeling van België te beginnen voorbereiden. We staan aan de vooravond van een momentum dat Vlaanderen moet gebruiken om zich te bevrijden.”

Momentum is via volgende link verkrijgbaar op de nationale webwinkel van onze partij: Momentum – Vlaams Belang (vlaamsbelangwinkel.org)

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF