menu
Word Lid
Oosterweel dubbel zo duur als begroot, maar stadsbestuur maakt zich geen zorgen

Eind vorige maand raakte bekend dat het Oosterweelproject naar alle waarschijnlijkheid het dubbele gaat kosten van de aanvankelijke raming. Terwijl er oorspronkelijk 3,6 miljard euro als totaalkost begroot werd, zou men ondertussen al aan 6,7 miljard euro zitten. Vanuit het Rekenhof deelde men mee dat omwille van dit financiële rampscenario, de werkzaamheden niet zullen kunnen worden uitgevoerd zoals gepland. “Er is onvoldoende geld om alle beloften waar te maken”, aldus Jan Bucquoy van het Rekenhof. Bouwheer Lantis was evenzeer duidelijk over de penibele situatie. “De reserves zijn op”, aldus ceo Luc Hellemans.

Aangezien het Antwerps stadsbestuur rechtstreeks betrokken is bij de “Werf van de Eeuw”, agendeerde fractieleider Sam van Rooy de problematiek omtrent het begrotingstekort en haar gevolgen bij schepen van financiën en mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Van Rooy wilde weten welke beloften er niet kunnen worden waargemaakt en in hoeverre men bijstuurt in zowel project als traject.

Koen Kennis bevestigde dat de reserves op zijn, maar deelde mee zich verder geen zorgen te maken. Wijzigingen of andere onvoorziene omstandigheden zijn volgens de N-VA-schepen niet aan de orde. “Bovendien horen vragen omtrent dit dossier eerder thuis in het Vlaams parlement”, aldus Kennis die zich verschuilde achter een ander beleidsniveau.

Wanneer zowel het Rekenhof als bouwheer Lantis aan de spreekwoordelijke alarmbel trekken en wereldkundig maken dat het resultaat van de 'Werf van de Eeuw', die Oosterweel is, anders zal uitdraaien dan gepland, kan ik er niet bij dat u zich geen zorgen maakt. Het enige dat u kan meegeven is dat ‘het vet van de soep is’. Dit is toch een enorm merkwaardige en onrealistische houding. Uw verklaringen zijn in tegenspraak met de uitlatingen van Het Rekenhof. U doet hier in de commissie alsof de waarschuwingen en verkondigingen van de heer Bucquoy gebaseerd zijn op drijfzand. Dit lijkt me zorgbarend”, aldus onze fractieleider.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF