menu
Word Lid
Vlaams Belang voert actie aan arresthuis Begijnenstraat

“Veroordeelde criminele vreemdelingen moeten hun koffers pakken en dienen hun straf uit te zitten in hun land van herkomst”

Vanochtend vatte een Antwerpse Vlaams Belang-delegatie post aan de poorten van de gevangenis in de Begijnenstraat. Met reiskoffers en een spandoek in de hand klaagde de partij de overbevolking in de gevangenissen aan, die zij vooral wijt aan het vreemdelingenaandeel in de cel. “Veroordeelde criminele vreemdelingen dienen hun straf uit te zitten in hun land van herkomst”, luidde het.

De jongste tijd staken en voeren de cipiers actie in verschillende penitentiaire inrichtingen. Het Vlaams Belang heeft alle begrip voor de staking van de cipiers en steunt de acties. “Ondanks vele aankondigingen van minister van Justitie Paul Van Tigchelt komen er geen oplossingen voor de immense overbevolking en het personeelstekort”, stelt Kamerlid en justitiespecialist Marijke Dillen.

De overbevolking in Belgische gevangenissen is al jarenlang een groot probleem. Dit leidt tot verbale en fysieke bedreigingen tegen cipiers, resulterend in stakingen. De aanwezigheid van drugs bij de gedetineerden maakt dit probleem alleen maar erger. Bovendien hebben veel cipiers te kampen met arbeidsongeschiktheid en ziekte, waardoor andere penitentiaire beambten nauwelijks verlof kunnen nemen, hetgeen de arbeidsomstandigheden nog verslechtert.

Eén van dé redenen, zoniet de belangrijkste reden van de overbevolking in de gevangenissen zijn de gedetineerden die niet onze nationaliteit bezitten. Volgens de meest recente cijfers (1 januari 2024) gaat het om 44,54 % van de gedetineerden (of meer dan 5.100 personen), mensen met een dubbele nationaliteit niet eens meegerekend. 75% daarvan verblijven zelfs illegaal in het land.

Het Vlaams Belang pleit er al lang voor dat criminele vreemdelingen hun celstraf integraal moeten uitzitten in hun land van herkomst en dat alle illegalen worden uitgewezen.

“Zij moeten met andere woorden hun koffers pakken. Wij aanvaarden geen excuses voor de hoge criminaliteitscijfers onder de vreemdelingen. Wie misbruik maakt van onze gastvrijheid om hier criminele feiten te plegen, moet kordaat worden aangepakt. Veroordeelde criminele vreemdelingen dienen hun straf uit te zitten in hun land van herkomst en via internationale verdragen moet de druk op herkomstlanden om hun veroordeelde onderdanen terug te nemen worden opgevoerd en gekoppeld aan andere maatregelen, zoals de ontwikkelingssamenwerking of het niet verlenen van visa”, aldus Marijke Dillen.

Voor het Vlaams Belang moet bovendien iedereen die de dubbele nationaliteit heeft en veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf van drie jaar of meer, de Belgische nationaliteit kunnen verliezen.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF